نرم افزار تصحیح آزمون ویژه معلمین و اساتید

اساتید دانشگاه ها و معلمین با استفاده از این اپلیکشن موبایل قادرند آزمونها را سریع و دقیق تصحصح نمایند

ما می توانیم

اولین نرم افزار تصحیح آزمون تحت موبایل

به سادگی آزمون های تستی خود را مدیریت کنید

امکانات نرم افزار

 

تعریف کلاس های درسی
تعریف دانش آموزان در هر کلاس
انتخاب عکس داوطلبان از گالری یا دوربین
تعریف آزمون ۴ گزینه ای با امکان ثبت نمره پایه و نمره منفی

تصحیح پاسخنامه سازگار با نرم افزار با استفاده از دوربین
ثبت گزینه ها به صورت دستی
ثبت کلید آزمون با استفاده از دوربین
ثبت کلید آزمون به صورت دستی
امکان ثبت کلید با بیش از یک گزینه صحیح در هر سوال

 
Upload Image...